İdare Hukuku

İdare Hukuku

İdare hukuku, idarenin kuruluşuna, eylem ve işlemlerine uygulanan kamu hukuku kurallarıdır. İdari davalar;

İptal davası; kamu idaresinin imar uygulaması, kentsel dönüşüm, kamulaştırma kararı, ruhsat iptali, kamu ihalesi gibi sınırsız sayıda idari işlem veya eyleme karşı açılabilen en temel idari dava türüdür.

Tam yargı davası; idarenin işlem ve fiilleri nedeniyle kişisel hakları zarara uğrayanların idareye karşı açtığı bir maddi ve manevi tazminat davası türüdür.

İdari sözleşmelerden kaynaklanan idari davalar; toplumun ihtiyaçlarını karşılamak için yürütülen kamu hizmetinin yerine getirilmesi amacıyla yapılan idari sözleşmeler nedeniyle ortaya çıkan uyuşmazlıkları konu edinir.

Özellikle vurgulamak gerekir ki, idarenin yönetmelik, tüzük, tebliğ gibi düzenleyici işlemlerine karşı da Danıştay nezdinde iptal davası açmak mümkündür. Ülkemizde yaşayan yabancılar  hakkında çalışma izinlerinin bitmesi , terör örgütü bağlantıları , ikamet sürelerinin dolması ve yenilenmemesi gibi sebeplerle sınırdışı kararı alınır.

İdare Hukuku alanında, büromuzca sunulan hukuki hizmetler şu şekildedir:

İdarenin sorumluluğu ve tazminat davalarının açılması ve takip edilerek neticelendirilmesi.

Hukuka aykırı idari işlemlerin iptaline ilişkin davalarının açılması ve takip edilerek neticelendirilmesi.

İdari sözleşmelerden davalarının açılması ve takip edilerek neticelendirilmesi.

İdari para cezalarına itiraz ve iptal davalarının açılması ve takip edilerek neticelendirilmesi.

İmar davalarının açılması ve takip edilerek neticelendirilmesi.

Kamulaştırma ile ilgili davalarının açılması ve takip edilerek neticelendirilmesi.

Memurların tabi olduğu idari yaptırımlara karşı iptal ve tam yargı davalarının açılması ve takip edilerek neticelendirilmesi.

Öğrencilerin tabi olduğu idari yaptırımlara karş iptal ve tam yargı davalarının açılması ve takip edilerek neticelendirilmesi.

Sınır dışı etme kararının iptali davalarının açılması ve takip edilerek neticelendirilmesi.