Uluslararası Hukuk

Uluslararası Hukuk

 

ULUSLARARASI HUKUK

Ofisimizde yurt dışında ve Türkiye’de yaşayan müvekkillerimize Türk Hukuku çerçevesinde uluslararası hukuk alanında hizmet vermekteyiz. Avukatlarımız niteliği ya da tarafları nedeniyle yabancılık unsuru içeren ya da uluslararası niteliği olan meseleler konusunda deneyim sahibidir ve hizmetlerini İngilizce, Almanca ve Türkçe olarak sunabilmektedirler.

Uluslararası Hukuk alanında, büromuzca sunulan hukuki hizmetler şu şekildedir:

Uluslararası Özel Hukuk (Boşanma , Miras , Velayet Davaları)

Uluslararası Ticaret Hukuku

Gayrimenkul ve İnşaat

Bankacılık ve Finans

Turizm Otelcilik

Reklam , Medya , Eğlence

Otomotiv

Yazılım ve Teknoloji

Yabancı Ülke Adlî veya İdarî Makamlarınca Verilen Kararların Nüfus Kütüğüne Tescili Hakkında Yönetmelik İle Getirilen Yenilik

Kural olarak, yabancı mahkeme tarafından verilen boşanma davalarına dair bir kararın tanıma ve tenfizi, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisindeki yetkili ve görevli mahkeme tarafından yerine getirilir. Ancak 2018 yılında gelen yeni düzenlemeyle birlikte yabancı bir mahkemenin veya idari makamın verdiği boşanma kararı, Türkiye’de mahkemelerde tanıma davası açılmasına gerek kalmaksızın, kişilerin aile kütüklerine tescil edilebilecektir. Ancak; tenfiz hükümleri (nafaka, velayet vb.) içeren kararlar için, yine Türk Mahkemeleri’ne başvurmak gerekecektir.

Tanıma işleminin tescili için iki tarafın da başvuru yapması gereklidir. Bu başvuru taraflarca bizzat yapılabileceği gibi yasal temsilcileri ve avukatları aracığı ile yapılabilecektir. İki tarafın aynı anda, aynı yerde başvuru yapması şartı aranmamakla birlikte; iki başvurunun arasında en fazla 90 gün olabilecektir.Yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda, boşanma, ayrılık, evliliğin butlanı ve evliliğin tespiti kararlarının tanınması  her ne kadar pratik hale getirilmeye çalışılmışsa da beraberinde birtakım problemleri de doğuracak niteliktedir. Şöyle ki; tanıma  için aranan şartların sağlanıp sağlanmadığının anlaşılıp yabancı mahkemeden elde edilmiş bir kararın değerlendirilmesi için yabancı hukuk üzerine uzmanlaşmış ve tecrübeli bir avukatın muhakemesine ihtiyaç duymaktadır.

Yabancıların Türkiye’de İkamet İzinleri

6458 sayılı kanunda düzenlenmiştir.  Türkiye’de, vizenin veya vize muafiyetinin tanıdığı süreden ya da doksan günden fazla kalacak yabancıların ikamet izni almaları zorunludur. İkamet izni, altı ay içinde kullanılmaya başlanmadığında geçerliliğini kaybeder. İkamet izninden muaf tutulan yabancılar ilgili kanunda sayılmıştır. Bu yabancılar, ikamet izninden muafiyet sağlayan durumları sona erdikten sonra da Türkiye’de kalmaya devam edeceklerse, en geç on gün içinde ikamet izni almak üzere valiliklere başvurmakla yükümlüdür.İkamet izni başvurusu, yabancının vatandaşı olduğu veya yasal olarak bulunduğu ülkedeki konsolosluklara yapılır. İkamet izni çeşitleri şunlardır: Kısa dönem ikamet izni , aile ikamet izni , öğrenci ikamet izni, uzun dönem ikamet izni , insani ikamet izni ,insan ticareti mağduru ikamet izni.