Hakkımızda

Antalya Avukat

 • Dikicioğlu Hukuk Bürosu sizin için gerekli tüm çalışmaları yapmak için her zaman hizmetinizdedir.

Avukatlarımız

Alanında uzman avukatlarımız ile başarılı sonuçlar alın.

 • Ferit Kubitz Dikicioğlu
 • Tuğçe Kapar Dikicioğlu

Çalışma Şekilleri

Antalya Avukat

 • Duruşmada Temsil
 • Şirket Danışmanlığı
 • Tercümanlık ve Yabancı Vatandaşlar için Danışma Hizmetleri

Hakkımızda

Antalya Avukat

 • Dikicioğlu Hukuk Bürosu sizin için gerekli tüm çalışmaları yapmak için her zaman hizmetinizdedir.

Avukatlarımız

Alanında uzman avukatlarımız ile başarılı sonuçlar alın.

 • Ferit Dikicioğlu
 • Tuğçe Kapar Dikicioğlu

Çalışma Şekilleri

Antalya Avukat

 • Duruşmada Temsil
 • Şirket Danışmanlığı
 • Tercümanlık ve Yabancı Vatandaşlar için Danışma Hizmetleri
Antalya Avukat

Biz kimiz?

Dikicioğlu Avukatlık Bürosu Antalya  genelinde müvekkillerine avukatlık ve danışmanlık hizmetleri vermekteyiz
Yabancı müvekkillerimiz için İngilizce,Almanca  bilen avukatlarımız vasıtasıyla  Antalya’da ki Avukatlık ofisimizde en iyi şekilde hukuki hizmeti vermekteyiz.
Antalya Dikicioğlu Avukatlık Bürosu  Antalya ilinde ve arabulucuk hizmetinde de sunmaktadır.
Antalya Avukat Ofisimiz,  Antalya’nın  Muratpaşa ilçesinde bulunmaktadır
Antalya Avukat| Dikicioğlu Hukuk Bürosu | Antalya | 2020 3
DİKİCİOĞLU Danışmanlık müvekkillerinin talebi doğrultusunda başta İngilizce ve Almanca olmak üzere yabancı dile hâkim avukatları aracılığıyla müvekkillerine hukuki hizmet sunmaktadır.
Merkezimiz Antalya’da olup, İstanbul, İzmir, Adana, Bursa, Ankara, Erzurum gibi Türkiye’nin diğer önemli ticari merkezlerindeki hukuk bürolarıyla ve uluslararası hukuk uyuşmazlıklarında ABD, Kanada, İngiltere, Rusya, Almanya, İsviçre gibi ülkelerde bulunan seçkin ve en güvenilir iş ortağı hukuk şirketleriyle gereken hız ve kaliteden ödün vermeden hukuki hizmet verimliliğini artırmaktadır.

UZMANLIK ALANLARIMIZ İLE BAŞARILI SONUÇLAR ALIN.

Telif Hakları Tescili, düzenlemeyle, çalışmaların tevdi ve tescil amacıyla yerleştirileceği idari sınıfları ve belirtilen çeşitli sınıflarda tevdi edilecek kopyaların veya fon kayıtlarının niteliğini belirlemeye yetkilidir.

Çalışma Alanlarımız

Bilişim Hukuku

Bilişim Hukuku; teknolojik gelişmeler çerçevesindeki teknik, ekonomik ve toplumsal alanlarda kullanılan bilginin, elektronik ve benzeri makineler aracılığıyla toplanması, işlenmesi, saklanması ve korunması ile bunlardan doğan ihtilafların çözümü ile ilgilenen hukuk dalıdır. Antalya Dikicoğlu Avukatlık Bürosu olarak Bilişim Hukuku alanında hizmet vermekteyiz.

Sağlık Hukuku

Sağlık hukuku, sağlık alanında hizmet veren kurumlar ile birlikte bu alandan hizmet alan bireylerin haklarını kapsayan hukuk birimidir. Bu konuyu idare hukuku ile birlikte ceza hukuku bakımından ele aldığını ve incelediğini de belirtmekte fayda var diye düşünüyoruz. Yeni dönem ile birlikte değişime açık hale gelen sağlık politikaları, sağlık ve tıp hukuku ile birlikte çok daha fazla değer kazanıyor ve önem arz ediyor.

Vergi Hukuku

Vergi hukuku, kamu hukuku içinde yer alan ve devletin mali faaliyetlerinin hukuki yönünü inceleyen mali hukukun bir alt dalıdır. Mali hukuk; vergi hukuku, harcama hukuku ve bütçe hukuku olmak üzere üç alt sınıflandırmaya tabidir.

İş Hukuku

İş hukuku, işçi hakları, çalışma koşulları, işçi ücretleri, işçi sendikaları ve işveren-işçi ilişkileri ile ilgili konuları inceleyen hukuk dalı. İş hukuku Kara Avrupası hukuk sistemlerine dahil ülkelerde genellikle milli iş kanunları ile düzenlenir.

Miras Hukuku

Miras, ölen bir kişinin ardında bıraktığı değerli mallar ve borçlarıdır. Borçlar kısmı çok fazla bilinmediği için bunun özellikle vurgulanması gerekir. Bir kişi öldükten sonra arkasında borç bırakmış ise bunu mirasçılarının ödemeleri bir zorunluluktur. Miras hukuku bu ve benzer paylaşımları düzenleyen yazılı olan kurallardır şeklinde tanımlanabilir.

Ticaret Hukuku

Ticaret hukuku, hukukun, ticaretle ilişkili tüm mevzuatı kapsayan bir alt dalıdır. Bireyler arasındaki ticari ilişkileri düzenler. Hükümler, temel olarak Ticaret Kanunu’nda toplanmıştır. Ayrıca Sermaye Piyasası Kanunu, Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ticaret hukuku kanunlarındandır.

Tüketici Hukuku

Tüketiciyi sağlık, güvenlik ve ekonomik açıdan koruma amacı güttüğünü yineleyebiliriz. Bununla birlikte tüketici hukuku amaçları çerçevesinde bahsi geçen bu çıkarları koruyucu, aydınlatıcı, eğitici ve tazmin edici önlemlerin alınması ve tüketicinin kendini korumak adına başvurabileceği girişimleri özendirici faaliyetlerde bulunulması da yer almaktadır.

Avukatlarımız

Hizmetlerimiz

Yasal kaygılarınıza doğru çözüm için, size sunacak beceri, dürüstlük ve deneyime sahip hukuk uzmanları

Birinci Sınıf Hukuk Danışmanı mı arıyorsunuz?

Çalışmalarımız

Örnek çalışmalrımız

 • Boşanma ve soybağı davalarının yürütülmesi
 • Sendikal  faaliyetler ile ilgili ihtilafların çözümlenmesi
 • İflas Erteleme
 • İhracat ve ithalattan  kaynaklı yurt dışı alacakların takibi
Öncelikle Türkiye’de işlenen suçlar hakkında yabancı veya vatandaş olmasına bakılmaksızın fail Türkiye kanunlarına göre cezalandırılır. Kanunda fiilin kısmen veya tamamen Türkiye’de işlenmesi veya neticenin Türkiye’de gerçekleşmesi halinde suçun Türkiye’de işlenmiş sayılacağı kabul edilmiştir

Öncelikle Türkiye’de işlenen suçlar hakkında yabancı veya vatandaş olmasına bakılmaksızın fail Türkiye kanunlarına göre cezalandırılır. Kanunda fiilin kısmen veya tamamen Türkiye’de işlenmesi veya neticenin Türkiye’de gerçekleşmesi halinde suçun Türkiye’de işlenmiş sayılacağı kabul edilmiştir

İcra ve İflas Hukuku alanında , büromuzca sunulan hukuki hizmetler şu şekildedir:
Her türlü alacak için borçluya karşı açılacak olan icra takibi hazırlanması ve icra işlemlerinin takibi.
İtirazın kaldırılması davasının açılması ve takip edilerek neticelendirilmesi.

İcra ve İflas Hukuku alanında , büromuzca sunulan hukuki hizmetler şu şekildedir:
Her türlü alacak için borçluya karşı açılacak olan icra takibi hazırlanması ve icra işlemlerinin takibi.
İtirazın kaldırılması davasının açılması ve takip edilerek neticelendirilmesi.

İdare hukuku, idarenin kuruluşuna, eylem ve işlemlerine uygulanan kamu hukuku kurallarıdır. İdari davalar; 
İptal davası; kamu idaresinin imar uygulaması, kentsel dönüşüm, kamulaştırma kararı, ruhsat iptali, kamu ihalesi gibi sınırsız sayıda idari işlem veya eyleme karşı açılabilen en temel idari dava türüdür.

İdare hukuku, idarenin kuruluşuna, eylem ve işlemlerine uygulanan kamu hukuku kurallarıdır. İdari davalar;
İptal davası; kamu idaresinin imar uygulaması, kentsel dönüşüm, kamulaştırma kararı, ruhsat iptali, kamu ihalesi gibi sınırsız sayıda idari işlem veya eyleme karşı açılabilen en temel idari dava türüdür.

İş mahkemesi, iş hukuku uyuşmazlıklarından kaynaklanan alacak, tazminat, tespit vb. iş davalarına bakmakla görevli hukuk mahkemesidir. İş mahkemeleri, genel olarak işçi ile işveren arasında çıkan uyuşmazlıklar ile SGK’nın taraf olduğu uyuşmazlıkları çözmekle görevlidir.

İş mahkemesi, iş hukuku uyuşmazlıklarından kaynaklanan alacak, tazminat, tespit vb. iş davalarına bakmakla görevli hukuk mahkemesidir. İş mahkemeleri, genel olarak işçi ile işveren arasında çıkan uyuşmazlıklar ile SGK’nın taraf olduğu uyuşmazlıkları çözmekle görevlidir.

Miras Hukuku

Kişinin ölümüyle birlikte miras bırakanın mirasçıları arasında mirasın paylaşılması sorunu ortaya çıkar. Miras hukuku, mirasın kimlere ve nasıl intikal edeceğini düzenler. Mirastan mal kaçırma , mirasta saklı pay ve mal paylaşımı , tenkis davası, vasiyetnamenin düzenlenmesi ve iptali, mirasın reddi vb. gibi miras hukuku sorunları sıklıkla yaşanmaktadır. Miras hukuku sorunlarını çözüme kavuşturan avukatlara halk arasında miras avukatı denilmektedir

Ofisimizde yurt dışında ve Türkiye’de yaşayan müvekkillerimize Türk Hukuku çerçevesinde uluslararası hukuk alanında hizmet vermekteyiz. Avukatlarımız niteliği ya da tarafları nedeniyle yabancılık unsuru içeren ya da uluslararası niteliği olan meseleler konusunda deneyim sahibidir ve hizmetlerini İngilizce, Almanca ve Türkçe olarak sunabilmektedirler.

Ofisimizde yurt dışında ve Türkiye’de yaşayan müvekkillerimize Türk Hukuku çerçevesinde uluslararası hukuk alanında hizmet vermekteyiz. Avukatlarımız niteliği ya da tarafları nedeniyle yabancılık unsuru içeren ya da uluslararası niteliği olan meseleler konusunda deneyim sahibidir ve hizmetlerini İngilizce, Almanca ve Türkçe olarak sunabilmektedirler.

İletişim

“Profesyonel avukatlık hizmetlerimizden faydalanmak için bizi ofisimizde ziyaret edebilirsiniz. Randevu için iletişim bilgilerimizden bize ulaşabilirsiniz.“

+90 850 302 48 05

DİKİCİOĞLU Hukuk Bürosu Odabaşı Mah. 9627. Sokak No:3 Kepez / Antalya

Destek için formu doldurun

  Yasal Suçlar

  • Aile içi şiddet
  • (DUI) Alkol ve madde etkisi altında araç kullanımı savunması
  • Cezai itirazlar
  • Denetimli serbestlik ihlalleri