İcra ve İflas Hukuku

İcra ve İflas Hukuku

İcra ve İflas Hukuku alanında , büromuzca sunulan hukuki hizmetler şu şekildedir:

Her türlü alacak için borçluya karşı açılacak olan icra takibi hazırlanması ve icra işlemlerinin takibi.

İtirazın kaldırılması davasının açılması ve takip edilerek neticelendirilmesi.

İtirazın iptali davasının açılması ve takip edilerek neticelendirilmesi.

Borçlu olunmadığına dair menfi tespit davası açılması ve takip edilerek neticelendirilmesi.

İcra müdürlüğü tebligatının usulsüzlük içermesi halinde ve yasal şartların oluşması durumunda tebligatın iptali davası açılması ve gecikmiş itiraz sunulması ve bu suretle takibin durdurulması.

İstirdat davasının açılması ve takip edilerek neticelendirilmesi.

Yedieminliği suistimal davalarının açılması ve takip edilerek neticelendirilmesi.

İstihkaklı haciz halinde istihkak davası açılması ve takip edilerek neticelendirilmesi.

İflas dosyasına müdahil olunması.

İflasın ertelenmesi davasının açılması ve takip edilerek neticelendirilmesi.

İhtiyati haciz işlemlerinin yapılması.

İcra ve İflas Kanunu temelinde yapılacak her türlü haciz işlemi ve icra davalarının açılarak takibi.