İcra ve İflas Hukuku
Project

İcra ve İflas Hukuku

İcra ve İflas Hukuku alanında , büromuzca sunulan hukuki hizmetler şu şekildedir:
Her türlü alacak için borçluya karşı açılacak olan icra takibi hazırlanması ve icra işlemlerinin takibi.
İtirazın kaldırılması davasının açılması ve takip edilerek neticelendirilmesi.

İdare Hukuku
Project

İdare Hukuku

İdare hukuku, idarenin kuruluşuna, eylem ve işlemlerine uygulanan kamu hukuku kurallarıdır. İdari davalar;
İptal davası; kamu idaresinin imar uygulaması, kentsel dönüşüm, kamulaştırma kararı, ruhsat iptali, kamu ihalesi gibi sınırsız sayıda idari işlem veya eyleme karşı açılabilen en temel idari dava türüdür.

Ceza Hukuku
Project

Ceza Hukuku

Öncelikle Türkiye’de işlenen suçlar hakkında yabancı veya vatandaş olmasına bakılmaksızın fail Türkiye kanunlarına göre cezalandırılır. Kanunda fiilin kısmen veya tamamen Türkiye’de işlenmesi veya neticenin Türkiye’de gerçekleşmesi halinde suçun Türkiye’de işlenmiş sayılacağı kabul edilmiştir

İş Hukuku
Project

İş Hukuku

İş mahkemesi, iş hukuku uyuşmazlıklarından kaynaklanan alacak, tazminat, tespit vb. iş davalarına bakmakla görevli hukuk mahkemesidir. İş mahkemeleri, genel olarak işçi ile işveren arasında çıkan uyuşmazlıklar ile SGK’nın taraf olduğu uyuşmazlıkları çözmekle görevlidir.

Uluslararası Hukuk
Project

Uluslararası Hukuk

Ofisimizde yurt dışında ve Türkiye’de yaşayan müvekkillerimize Türk Hukuku çerçevesinde uluslararası hukuk alanında hizmet vermekteyiz. Avukatlarımız niteliği ya da tarafları nedeniyle yabancılık unsuru içeren ya da uluslararası niteliği olan meseleler konusunda deneyim sahibidir ve hizmetlerini İngilizce, Almanca ve Türkçe olarak sunabilmektedirler.

İcra ve İflas Hukuku
Yazı

İcra ve İflas Hukuku

İcra ve İflas Hukuku alanında , büromuzca sunulan hukuki hizmetler şu şekildedir:

Her türlü alacak için borçluya karşı açılacak olan icra takibi hazırlanması ve icra işlemlerinin takibi.

İtirazın kaldırılması davasının açılması ve takip edilerek neticelendirilmesi.

İtirazın iptali davasının açılması ve takip edilerek neticelendirilmesi.