Yazı

Ticaret Hukuku

TİCARET HUKUKU ŞİRKET AVUKATI NE YAPAR? Bir ticaret şirketinin kuruluşundan tasfiyesine kadar bütün hukuki prosedürlerde hukuki yardım sağlar, Sermaye arttırma veya azaltma işlemlerini yürütür, Şirketin yaptığı ve kendisinden yarım istenilen tüm sözleşmeleri düzenler veya kontrol eder, Şirket birleşmesi veya devralınması gibi konularda teknik pürüzleri ortadan kaldırmaya çalışır ve birleşmenin ya da devralmanın hukuki zeminini oluşturur,...

Yazı

Tüketici Hukuku

Tüketici hukuku-TÜKETİCİ AVUKATI Kişisel verilerin korunması-Tüketici Hukuku  Tüketici hukuku kişisel verilerin korunması hakkını düzenleyen özel bir kanun olan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe girmesiyle beraber; kişisel veriler büyük bir merak konusu haline gelmiş ve her kesimden konuya ilgi duyulmaya başlanmıştır. Kişisel verilerin korunması ülkemiz açısından yeni gelişen bir hukuk...

İletişim Hukuku-Avukat İletişim
Yazı

İletişim Hukuku-Avukat İletişim

 Avukat İletişim İletişim Hukuku|Communication Bilişim Hukuku  Antalya da Avukat iletişim Hukuku  Bilişim teriminin bir çok tanımı yapılmaktadır. Bilişim, elektronik sistemlerin tamamını içeren bir terimdir. Bilişim, bilgi ve teknolojinin birlikte kullanılarak üretilen bir daldır . Ya da daha geniş ve farklı olarak; teknik, ekonomik ve toplumsal alanlardaki iletişimde kullanılan ve özellikle elektronik aletler aracılığıyla düzenli bir...

Yazı

Sağlık Hukuku

Sağlık Hukuku-SAĞLIK AVUKATI                Sağlık Hukuku, sağlık hizmeti talep edenler ile bu hizmeti sunanlar arasında ki ( sağlık hizmeti veren kişi, kurum, kuruluşlar, hasta) ilişkileri düzenleyen bir hukuk dalı olmanın yanında aslında daha kapsamlı olarak bunların devletle olan ilişkilerini de düzenlemektedir. Bu çerçevede ,sağlık hukuku karma bir hukuk dalı...

Uluslararası Hukuk
Yazı

Uluslararası Hukuk

Ofisimizde yurt dışında ve Türkiye’de yaşayan müvekkillerimize Türk Hukuku çerçevesinde uluslararası hukuk alanında hizmet vermekteyiz. Avukatlarımız niteliği ya da tarafları nedeniyle yabancılık unsuru içeren ya da uluslararası niteliği olan meseleler konusunda deneyim sahibidir ve hizmetlerini İngilizce, Almanca ve Türkçe olarak sunabilmektedirler.

İdare Hukuku
Yazı

İdare Hukuku

ptal davası; kamu idaresinin imar uygulaması, kentsel dönüşüm, kamulaştırma kararı, ruhsat iptali, kamu ihalesi gibi sınırsız sayıda idari işlem veya eyleme karşı açılabilen en temel idari dava türüdür.

İş Hukuku
Yazı

İş Hukuku

İş mahkemesi, iş hukuku uyuşmazlıklarından kaynaklanan alacak, tazminat, tespit vb. iş davalarına bakmakla görevli hukuk mahkemesidir. İş mahkemeleri, genel olarak işçi ile işveren arasında çıkan uyuşmazlıklar ile SGK’nın taraf olduğu uyuşmazlıkları çözmekle görevlidir.

Ceza Hukuku-Ceza Avukatı
Yazı

Ceza Hukuku-Ceza Avukatı

Ceza Hukuku ofisimizde ağırlıklı olarak hizmet verdiğimiz alanlardan olup , ofisimiz avukatları  savunma hakkını ve hak arama özgürlüğünü temin ederek ceza yargılaması sürecine katılan taraflara hukuki destek sağlamaktadırlar.Şüphelinin bizzat kendisinin veya avukatının soruşturma işlemlerine itiraz hakkı vardır. Soruşturma neticesinde Savcılık şüphelinin suç işlediği kanaatine varırsa, şüpheli hakkında bir iddianame düzenleyerek ceza davası açar.

İcra ve İflas Hukuku
Yazı

İcra ve İflas Hukuku

İcra ve İflas Hukuku alanında , büromuzca sunulan hukuki hizmetler şu şekildedir:

Her türlü alacak için borçluya karşı açılacak olan icra takibi hazırlanması ve icra işlemlerinin takibi.

İtirazın kaldırılması davasının açılması ve takip edilerek neticelendirilmesi.

İtirazın iptali davasının açılması ve takip edilerek neticelendirilmesi.